Educația necesită o investiţie permanentă. Avem responsabilitatea ca administrație locală să sprijinim procesul educațional și cadrele didactice și să asigurăm săli de clase dotate și suficiente, grădinițe și creșe în număr mare, condiții de igienă, activități conexe pentru o dezvoltare echilibrată a copiilor și o diminuare a presiunii lipsei de timp pentru părinții care lucrează. 

Viziunea noastră 

Prima grijă – Siguranța copiilor

Bani există, voință nu! O sală de clasă modernă pentru fiecare. 

Un program de educație prelungit și complex 

Mult mai multe creșe și grădinițe 

Suport educațional / Educație pentru viitor 

Învățământ dual și tehnic-profesional atractiv

Învățământ superior și cercetare 

Reconversie profesională

Educație non-formală pentru profesori și elevi 

Implicarea comunității

 

Viziunea noastră

Fiind un pol economic și de dezvoltare, cu școli bine cotate, Sectorul 1 are nevoie de acțiuni eficiente pentru modernizarea și extinderea spațiilor unităților școlare și pre-școlare. În 30 de ani, investițiile prevăzute în bugetele locale au rămas în cele mai multe cazuri simple proiecte pe hârtie. 

Propunem un program de investiții susținute pentru a răspunde carențelor de la nivelul infrastructurii educaționale. Școlile nereparate, neautorizate și supra-aglomerate trebuie să devină istorie în Sectorul 1. Creșele și grădinițele trebuie să devină o opțiune posibilă pentru orice familie.

Plasăm educația în centrul acțiunilor noastre și ne asumăm în mod real responsabilitățile administrației locale în acest domeniu:

 • Extinderea spațiilor educaționale în mod etapizat, pentru a evita trei schimburi si apoi, două schimburi în școli, cu orare adecvate vârstei şi atingerea în perspectivă a unui prag de 22 de elevi pe clasă.
 • Asigurarea unui mediu sigur şi curat pentru copii, dotarea unităților de învățământ cu echipamente specifice atât pentru asigurarea unei igiene adecvate cât și pentru adaptarea la condițiile de criză sanitară, de exemplu învățământul la distanță.
 • Reevaluarea acoperirii cu servicii educaționale a Sectorului 1, inclusiv în scopul implementării și optimizării transportului public școlar.
 • Gestionarea pentru calitate și eficiență a serviciilor auxiliare și de mentenanță.
 • O bună colaborare cu asociațiile de părinți și profesori şi implementarea de programe după școală extinse.

 

Prima grijă – Siguranța copiilor

Se impune de urgență o evaluare la nivelul fiecărei unități de învățământ a măsurilor necesare pentru a preveni și reduce riscurile asupra sănătății și siguranței copiilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar, ținând cont de condițiile actuale de pandemie, dar și de ceilalți factori de risc din București.

Condiții de igienă

 • În contextul actual al pandemiei de coronavirus, prima preocupare a Primăriei Sectorului 1 ar trebui să se materializeze în evaluări, analize de risc, dotări cu echipamente, igienizări de spații, dotări cu consumabile pentru asigurarea igienei personale şi conceperea de trasee sigure pentru copii pentru a preveni răspândirea infecțiilor.
 • Condițiile de igienă din școli trebuie ameliorate și urmărite continuu. Nu e suficient să facem investiții la un moment dat, e nevoie de un sistem permanent de întreținere, reparații și înlocuire a instalațiilor sanitare. În toate școlile, grupurile sanitare ar trebui să fie locuri în care copiii să meargă să se spele periodic pe mâini și nu locuri pe care le evită pentru că sunt focare de mizerie.

Diminuarea riscurilor de seism sau incendiu

 • Cu maximă urgență se impune ca toate clădirile în care se desfășoară activități didactice să fie evaluate corect în privința riscului seismic și să intre prioritar în lucrări de consolidare.
 • Pentru toate clădirile unităților de învățământ din sector, trebuie să existe expertize tehnice pentru obținerea autorizațiilor de funcționare din partea ISU.
 • Sunt necesare programe de pregătire a cadrelor didactice, pentru a face faţă riscurilor majore la care ar putea fi supuși copiii și adulții din interiorul clădirilor unităților de învățământ.

Siguranța rutieră

 • Împreună cu poliția rutieră vom verifica zonele din vecinătatea școlilor și traseele uzuale pentru a fi corect semaforizate și a nu prezenta pericole mari pentru circulația copiilor. 
 • În colaborare cu instituțiile de specialitate vom organiza periodic cursuri de circulație pe drumurile publice pentru elevi.
 • În fața școlilor, ne vom asigura că sunt rezervate locuri de parcare de tip «Stop un minut» pentru ca părinții să poată lăsa în siguranță copiii în fața școlii, fără a crea blocaj și pericol în trafic.

 

Bani există, voință nu! – O sală de clasă modernă pentru fiecare 

De la an la an, regăsim practic aceeași listă de lucrări reclamate de directorii de școli și de părinți, pentru că aceste investiții nu se realizează. Sunt un fel de « pușculiță » pentru alte cheltuieli ale Primăriei Sectorului 1.

pastedGraphic.png

Printr-un alt tip de abordare și de organizare vom reuși să răspundem rapid necesităților de renovare, cel puțin primare, ale celor 79 de unități de învățământ de stat din sector. Obiectivul nostru este însă mai ambițios: vrem să restructurăm sistemul de infrastructură școlară astfel încât să ameliorăm sistemul de educație în avantajul copiilor, părinților și bunicilor, prin prelungirea şi reorganizarea programului educațional.

În colaborare cu Inspectoratul Școlar București şi Ministerul Educației avem nevoie de o proiecție realistă privind evoluția necesității de spațiu școlar în Sectorul 1. Trebuie să ținem cont de creşterea populaţiei prin construirea de noi cartiere de locuinţe şi densificarea unor zone fără asigurarea infrastructurii şcolare, dar şi de atracția pe care o reprezintă școlile din sector pentru familiile care nu locuiesc pe raza sa, ȋnsă au aici locul de muncă sau folosesc viză de flotant.

Situațiile actuale de supraaglomerare școlară nu mai pot fi tolerate :

 • Construim sau identificăm spații suplimentare pentru a asigura un proces de învățământ eficient şi prelungit, prin activități extrașcolare.
 • Urmărim finalizarea în regim de urgență a tuturor investițiilor începute sau prevăzute în clădirile care adăpostesc unități de învățământ. 
 • Susținem clarificarea și dezvoltarea de standarde aplicabile, derivate din standardele pentru clădiri publice, dar şi din cerințele educaționale.
 • Considerăm necesară definirea unui standard de cost și sustenabilitate pentru întregul ciclu de viață al clădirilor (construcție și exploatare).
 • Dorim organizarea de concursuri de arhitectură pentru construcțiile noi, care să includă cantine, săli de sport și bazine de înot.

 

Un program de educație prelungit și complex

Școala trebuie să fie în centrul unui proces educațional care să includă în afara orarului strict școlar, activități conexe care să asigure pentru toți copiii un acces la un program prelungit de la 8h00 la 18h00, într-un mediu prietenos și sănătos. Obiectivul este să oferim o educaţie polivalentă de calitate şi, ȋn acelaşi timp, o scădere a presiunii asupra părinţilor care lucrează.

Posibilitatea de a organiza activități extra-școlare în școală este limitată la ora actuală de spațiul disponibil. Ȋnsă, pe măsura implementării planului pentru infrastructură educațională în Sectorul 1, acest spaţiu va fi în creştere constantă.

 • Vom iniția un proiect pilot, extins după primul an de mandat la câte 10 școli pe an, pentru a crea şcoala contemporană: vom restructura amenajarea clădirilor începând cu arhitectura şi organizarea spaţială, pentru a crea condiţii pentru studiul individual, lucrul în grupuri, relaxarea activă sau pasivă, practicarea sportului, ȋnvăţarea prin experienţe în laboratoare moderne și echipate. 
 • Sprijinirea centrelor care propun activități extrașcolare şi ȋncurajarea dezvoltării de parteneriate pentru organizarea de activităţi ȋn incinta şcolilor în care există spaţiu adecvat. Actvităţile vor fi voluntare, centrate pe elev, dar și în strânsă relație cu nevoile și opțiunile părinților. 
 • Susţinerea de programe de incluziune socială: acordarea de facilități centrelor ce vor asigura accesul pentru categoriile defavorizate, serviciile putând fi decontate pe bază de vouchere emise de către primărie pentru achiziția de rechizite, cărți, tablete și jocuri educaționale pentru copiii din familii defavorizate, după criterii clar definite pe bază de venit/membru de familie.
 • Vom constitui un corp de experți (psihologi, sociologi, asistenți sociali) care să facă anchete sociale în momentul înregistrării de absențe la școală. 
 • Vom susţine organizarea de tabere şi excursii cu profil educativ.

 

Mult mai multe creșe și grădinițe

Credem că implicarea Primăriei pentru a asigura un sistem de îngrijire și de educație a copiilor de vârste preșcolare trebuie să fie mult mai consistentă. Ca și în cazul școlilor, scopul este atât de a asigura o dezvoltare corectă a copiilor cât și de a permite părinților să desfășoare o activitate lucrativă fără presiuni orare excesive.

În prezent, numărul de grădinițe private este cu o treime mai mare decât numărul celor publice, iar clădirile în care își desfășoară activitatea cele din urmă necesită reabilitări importante. În cazul grădinițelor, asemeni școlilor din Sectorul 1, efectivele depășesc, în mai multe locații, 30 de copii. În aceste condiții, ținând cont și de importanța reală a creșelor și grădinițelor de calitate în dezvoltarea copilului, avem în vedere:

 • identificarea acelor cartiere în care nu există suficiente creșe și grădinițe şi realizarea unui plan de acoperire pe termen lung.
 • organizarea unei rețele de 20 de unități de tip creșă pe lângă marile companii sau clădiri de birouri, astfel încât să ne asigurăm că tinerele mame care doresc pot merge la muncă înainte de încheierea concediului de îngrijire a copiilor.
 • acordarea de reduceri de taxe și alte facilități financiare pentru firmele care organizează creșe și grădinițe pentru copiii angajaților.

 

Suport educațional / Educație pentru viitor

În vederea realizării unui act educațional care să răspundă necesităților viitorului, propunem următoarele măsuri:

 • Gândirea și realizarea unui program de bugetare participativă dedicat școlilor din sector, pentru susținerea performanței și a inovației educaționale.
 • Realizarea unor programe integrate pentru un stil de viață sănătos, axate pe nutriție, educație alimentară, medicină preventivă și sport.
 • Înființarea unui centru de excelență pentru elevii supradotați.
 • Înființarea unui centru local de cercetare didactică și formare profesională, inclusiv consilierea cadrelor didactice pentru scrierea de proiecte eligibile pentru finanțare. 
 • Centru mixt cultural și de documentare (bibliotecă și alfabetizare digitală) pentru copii și tineri.
 • Sprijinirea școlilor în dezvoltarea competenţelor generale ale copiilor și orientarea profesională; 
 • Programe de mentorat în licee, cu implicarea unor antreprenori de succes, manageri ai unor mari companii, academicieni sau artiști. 
 • Sprijinirea derulării proiectelor din cadrul programului ”Știința pentru toți” prin care se vor finanța microgranturi (maximum 5000 euro) pentru proiecte de popularizare a științei în școli.

 

Învățământ dual și tehnic-profesional atractiv

Inserția redusă pe piața muncii a unui număr semnificativ de elevi din Bucureşti şi Ilfov este cauzată de insuficiența unor măsuri consecvente de promovare a învățământului profesional și tehnic, dublată de nivelul foarte scăzut de pregătire a absolvenților de gimnaziu care accesează acest tip de învățământ.  

În Sectorul 1, dorim ca administrația publică locală să devină un catalizator pentru dezvoltarea învățământului dual și relația cu actorii economici regionali. Pentru a găsi soluţii de ȋmbunătăţire a acestei situaţii, avem în vedere:

 • organizarea periodică de întâlniri între reprezentanți ai angajatorilor şi reprezentanți ai învățământului tehnic-profesional pentru a identifica cerințele mediului de afaceri local cu privire la calificarea tinerilor.
 • sprijinirea refacerii Școlilor de Arte și Meserii ca element cheie al dezvoltării comunităților locale și regionale. Meserii cum ar fi cele de grădinar (landscaping gardener), bucătar, brutar, croitor, electrician, mecanic, fermier necesită o pregătire specifică. În momentul de faţă, elevii nu au posibilitatea să urmeze un traseu educațional care să ȋi ajute să devină profesioniști certificați ȋn aceste domenii. 
 • susţinerea implicării unor reprezentanţi din învățământul superior și din mediul economic regional în consiliile de administrație ale unităților de profil.

 

Învățământ superior și cercetare

Universitatea București, Universitatea Politehnică București (campus Polizu), Academia de Studii Economice și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București sunt nucleele dezvoltării economiei orașului, inclusiv a Sectorului 1, în ceea ce priveşte pregătirea de tineri calificaţi, cercetarea și inovația.

Astfel, obiectivul Primăriei Sectorului 1 este încurajarea performanței și centrării pe rezultatul educaţional şi inovativ integrat în mediul economic și social al orașului, prin:

 • Facilitarea legăturilor între hub-urile antreprenoriale și cele de cercetare.
 • Asigurarea unui sistem de finanțare a studenților doctoranzi și a activității de cercetare pe bază de competiții organizate semestrial, cu linii de finanțare centrate strategic pe dezvoltarea urbană și problemele orașului, tehnice și sociale.
 • Crearea de hub-uri tematice (ex. hub pentru start-up-uri în zona Academiei de Studii Economice).

 

Reconversie profesională 

Șomajul și inactivitatea pe piața muncii se datorează și meseriilor care au dispărut în ultimii ani, dar și lipsei de adaptabilitate la cerințele pieței muncii. Cei mai mulți adulți au nevoie de programe de sprijin de reconversie profesională.

Primăria Sectorului 1 poate implementa următoarele măsuri pentru persoanele adulte inactive în muncă:

 • Înființarea centrului comunitar de învățare continuă Sector 1.
 • Finanțarea de către Primăria Sectorului 1 de cursuri în instituții de învățământ superior pentru persoane în vârstă.
 • Susținerea de programe de training în parteneriat cu societăți care doresc să angajeze personal, companiile urmând să selecteze angajați din rândul participanților la aceste programe. 
 • Realizarea unor parteneriate stabile cu ONG-uri care oferă cursuri de formare profesională, reconversie profesională; acestea vor putea depune proiecte, care vor fi evaluate și finanțate de Primăria Sectorului 1 prin concursuri de proiecte.

 

Educație non-formală pentru profesori și elevi

Educația non-formală este parte din sistemul de învățământ românesc încă din anii 2000. Cadrele didactice au avut acces continuu la programe prin care educația formală să fie corelată cu metode de educație non-formală, însă cunoștințele acumulate nu au putut fi puse în aplicare într-un sistem care nu a promovat aceste metode educative printre priorități. 

Pentru susținerea profesorilor în adaptarea metodelor de predare și pentru oferirea unui mediu cât mai motivant de învățare elevilor, propunem implementarea următoarelor măsuri:

 • Sprijinirea unităților școlare în depunerea de proiecte educaționale de tipul Erasmus+ prin deschiderea unei colaborări cu Agenția Națională care gestionează programul Comisiei Europene în România, pentru formarea cadrelor didactice în scrierea și implementarea cererilor de finanțare.
 • Deschiderea spațiilor educaționale pentru petrecerea timpului liber ȋn colaborare voluntară cu cadre didactice și ONG-uri, spații ȋn care elevii să poată avea acces la cursuri prin metode de educație non-formală: cluburi de IT, cursuri de educație financiară, cluburi și cursuri de dezbateri, educație civică.
 • Sprijinirea cadrelor didactice în implementarea de metode de educație și adaptarea orelor de curs prin colaborarea cu ONG-uri cu experiență în acest domeniu. 

 

Implicarea comunității

Susținem implementarea unei platforme online de feedback care să poată fi accesată de către părinți, inclusiv de către elevi, de la o anumită vârstă.

Prin intermediul acestei platforme se pot înregistra plângeri, propuneri, solicitări care vor fi direcționate către școală, dacă este cazul, sau se vor lua măsuri la nivel de minister sau autorități regionale. Este foarte important ca părinții să poată face sesizări fără teama de repercusiuni asupra copiilor. Prin includerea opțiunii de sesizare anonimă putem evita astfel de situații.

De asemenea în colaborare cu asociațiile de părinți vom efectua periodic sondaje de satisfacție a părinților/elevilor, referitoare la activitățile derulate de către Primăria Sector 1.

Primăria Sectorului 1 are datoria de a crea conexiuni între asociațiile de cartier, asociațiile de părinți, asociațiile de IMM-uri, asociațiile furnizorilor de servicii de specialitate (after-school, servicii medicale și de suport educațional) în vederea implementării de proiecte la nivel local pentru îmbunătățirea procesului educațional.