Puteti descarca programul de guvernare locala de aici sau il puteti parcurge mai jos.

MEDIU

Dorim un oraș mai sănătos: mult mai multă verdeață, un consum energetic redus prin izolarea eficientă a clădirilor atât iarna cât și vara, recuperarea și tratarea selectivă a gunoiului, un transport de calitate, mai puțin poluant, decongestionat, o aprovizionare alimentară în circuit scurt și o mai bună gestionare a apei. Cu determinare și sprijin european putem construi în câțiva ani un mediu urban sănătos în București, cu efect catalizator pentru o dezvoltare economică sustenabilă.

DEZVOLTARE URBANĂ

Sectorul 1 trebuie să adopte o dezvoltare policentrică durabilă, predictibilă, în strânsă legătură cu ameliorarea infrastructurii și prognoza pe termen mediu și lung a impactului dezvoltării. Nu avem nevoie de planuri urbanistice nerealiste, care să prevadă triplarea populației și să deschidă posibilități de investiții imobiliare în Pădurea Băneasa sau în Parcul Herăstrău, să autorizeze clădiri înalte în zone de case, să supra-aglomereze unele cartiere fără să dezvolte o infrastructură potrivită.

UN SECTOR MAI SIGUR

Un oraș în care locuitorii se simt bine este un oraș sigur în care criminalitatea e redusă și riscurile majore sunt prevenite și bine gestionate - de la cutremure la incendii și crize sanitare. Într-un sector sigur, circulația rutieră nu provoacă victime, iar legile și reglementările urbane sunt strict respectate.

SĂNĂTATE

Este momentul să punem pe locul 1 sănătatea, cu adevărat, nu doar pe hârtie ca până acum. Este momentul să aducem sistemul medical aflat în responsabilitatea administrației publice locale la standarde europene, la standardele de care ar trebui să beneficieze locuitorii celui mai bogat sector al unei capitale europene. Sectorul 1 trebuie să devină un pol de bune practici la nivel regional în materie de sănătate, asigurând investiții eficiente în unitățile aflate în administrare, extinderea unor servicii de sănătate de calitate în cartiere, prevenția și educația medicală în rândul populației.

EDUCAȚIE

Educația necesită o investiţie permanentă. Avem responsabilitatea ca administrație locală să sprijinim procesul educațional și cadrele didactice și să asigurăm săli de clase dotate și suficiente, grădinițe și creșe în număr mare, condiții de igienă, activități conexe pentru o dezvoltare echilibrată a copiilor și o diminuare a presiunii lipsei de timp pentru părinții care lucrează.

SPORT

De la copii la vârstnici, credem că locuitorii Sectorului 1 au dreptul să desfășoare, dacă sunt interesați, o activitate sportivă care să fie sprijinită de Primărie. Infrastructura sportivă a cunoscut o degradare progresivă și este asigurată aproape integral în prezent de operatori privați. Pentru o mare parte a populației, bugetul unei activități sportive a devenit prea mare, fiind de multe ori sacrificat în favoarea primelor necesități. Sportul este însă esențial pentru menținerea sănătății și a coeziunii sociale și trebuie din aceste motive sprijinit de puterile publice.

TRANSPARENȚĂ ȘI DIGITALIZARE

Transparența actului administrativ, precum și găsirea de soluții pentru simplificarea birocrației prin digitalizare sunt condiții de bază pentru stabilirea unui raport sănătos, corect și direct între cetățenii Sectorului 1 și Primărie, alături de un personal calificat, moral și eficient. Printr-un bun management, aceste obiective pot fi atinse concomitent, astfel încât bucureștenii să beneficieze rapid de servicii moderne, la standarde europene.

ANTREPRENORIAT

Ne dorim un dialog permanent cu mediul de afaceri. Susținem înființarea unei structuri în Primărie care să gestioneze strategia de dezvoltare economică, să sprijine antreprenoriatul și mediul de afaceri și să funcționeze ca un singur punct de interacțiune pentru companiile mici și mijlocii, pentru a facilita colaborarea și a simplifica demersurile administrative. Vrem să facem din acest sector un pol al economiei inovative și să stabilizăm activitățile economice clasice.

O COMUNITATE SOLIDARĂ

Pentru o dezvoltare echilibrată a orașului este necesară crearea condițiilor unui trai satisfăcător pe baza principiilor egalității de șanse. Dezvoltarea Sectorului 1 nu trebuie să genereze polarizare socială și pierderea clasei de mijloc, dimpotrivă, trebuie să conducă la formarea unor comunități puternice, solidare.

CULTURA

Sectorul 1 are nevoie de o politică culturală care să-i aducă un plus de valoare, de natură să implice o creștere a nivelului de viață al comunității, prin atractivitate economică și turistică locală, precum și ascensiunea capitalei către prestigiul european. Vom reuși prin integrarea experiențelor din alte orașe cu deschidere culturală, investiții și recuperarea infrastructurii culturale, încurajarea creatorilor locali, garantarea transparenței pentru finanțarea proiectelor culturale.