Laurențiu Drăgușin

Pentru Consiliul Local al Primăriei S1
Vreau să schimbăm modul ȋn care se face administraţie publică la nivel local, punând ȋn prim-plan cetăţeanul si comunitatea.

Despre mine

Sunt Laurențiu Drăgușin, m-am înscris în Uniunea Salvaţi România în 2016 pentru că m-am regăsit în valorile cuprinse în statut şi am convingerea că este singura formaţiune politică ce urmăreşte reformarea şi modernizarea statului conform provocărilor secolului XXI şi exigenţelor derivate din statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Am ales USR (mai nou USR PLUS), pentru că este un partid „altfel”, capabil să asigure o administrare onestă, transparentă şi modernă, în interesul cetăţenilor!

Studii:

– Facultatea Electronică şi Electrotehnică – Academia Tehnică Militară;
– Facultatea de Ştiinţe Politice – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – studii post-universitare (echivalent program Master);
– Cursul“Liderii Sec XXI”- Centrul G. Marshall pentru Studii Internaţionale (Germania);
– Colegiul Superior de Stat Major (Universitatea Naţională de Apărare);
– Colegiul Naţional de Apărare (Universitatea Naţională de Apărare);
– Cursuri de specialitate pe problematica NATO (Polonia, Germania).

De ce candidez?

Sunt un adept al respectului faţă de cetăţeni şi faţă de mediul în care trăim, faţă de lege şi rigorile acesteia. Candidez pentru poziţia de membru al Consiliului Local al Sectorului 1.

Voi avea în vedere, în principal, activitatea Poliției Locale. Rezultatele analizei proprii mi-au confirmat că există soluţii disponibile de creştere a eficacităţii acestei entităţi publice, astfel încât să fie recunoscută şi apreciată de cetăţeni, ca instrument de acţiune rapidă şi promptă pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, a disciplinei în construcţii precum şi a protecţiei mediului şi animalelor. Creşterea stării de siguranţă a cetăţenilor sectorului şi protejarea mediului se pot realiza prin asumarea de către Poliție Locală a unui rol proactiv în viaţa comunităţii, prin asigurarea prezenţei personalului între cetăţeni si prin implementarea unor sisteme de avertizare la nivel local, similar practicilor altor state. Poliția Locală îşi poate îmbunătăţi capacitatea de reacţie la incidente, prin utilizarea inteligentă a mijloacelor de transport adaptate la condiţiile de trafic actuale și configurarea unui dispozitiv flexibil în teren. Prin informarea periodică a autorităţilor şi a cetăţenilor poate fi amplificată semnificativ transparenţa cu privire la acţiunile Poliției Locale şi rezultatele sale.

Proiectul meu prioritar este în dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare adecvat pentru identificarea depăşirii normelor în vigoare privind calitatea mediului (aer, apă, sol, zgomot) din S1, în vederea:
– realizării hărţilor cu situaţia poluării în sector;
– luării de măsuri concrete şi imediate de reducere/ eliminare a surselor de poluare;
– adecvării regimului taxelor şi impozitelor locale, la gradul real de poluare din fiecare comunitate a Sectorului 1, până la reîncadrarea în limitele normale.

Deasemenea, doresc ca, împreună cu colegii mei:
– să mă implic în schimbarea modului în care se face administraţie publică la nivel local, respectiv, punând în prim-plan interesul locuitorilor şi asumarea reală a răspunderii faţă de aceştia;
– să demonstrez că se poate face o administrare inteligentă şi eficace a banului public pentru locuitorii Sectorului 1;
– să pot analiza şi susţine proiecte, soluţii şi decizii administrative bazate pe legalitate, transparenţă şi eficienţă, precum: dezvoltarea infrastructurii edilitare adecvată cerinţelor actuale şi viitoare de modernitate, mobilitate, inter-conectivitate fără a afecta condiţiile de mediu; eficientizarea serviciilor publice; combaterea poluării prin implementarea măsurilor de monitorizare a calităţii mediului;
– să contribui la asigurarea eficace a ordinii şi liniştii publice şi la reducerea infracţionalităţii;
– să promovez digitalizarea administraţiei, ca principal mijloc de reducere a timpilor de aşteptare pentru soluţionarea problemelor cetăţenilor şi pentru eficientizarea procedurilor interne;
– să contribui la implementarea celor mai bune practici pentru realizarea cât mai urgentă a colectării diferenţiate a deşeurilor;
– să sprijin abordarea pe termen lung a dezvoltării sectorului, astfel încât investiţiile să contribuie şi la fluidizarea traficului si asigurarea circuitelor pentru transportul ecologic, asigurarea spaţiilor de parcare necesare, dezvoltarea reţelelor de infrastructură (apa-canal, gaz şi rutieră) şi de transport în comun, în armonie cu mediul înconjurător, extinderea spaţiilor verzi şi realizarea de noi zone de agrement;
– să fiu în legătură directă cu concetăţenii şi să mă implic în rezolvarea problemelor lor.

Alte detalii și date de contact puteți găsi pe pagina Laurențiu Drăgușin.
#ConsiliulLocalS1 #echipaUSRPLUSSector1 #învingem